Rutiner/Policyer

Öppettider

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden

6.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola; https://foretag.stockholm.se/ef.


Enligt vårdnadshavares behov läsåret 2019/2020 är Katarina Västra förskolas öppettider 7.30 - 17.30. Philipsenska förskolans öppettider är 7.30-17.15.

Ni har skyldighet att meddela förskolan större förändringar av vistelsetid i god tid. Detta görs per mail till rektor.Avgifter för förskola

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i pedagogisk omsorg.

Din avgift räknas ut utifrån

  • vilken inkomst ditt hushåll har
  • hur många barn som bor i ditt hushåll
  • om ditt barn går deltid eller heltid.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista dagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, så kallad maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 50340 kronor/månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 510 kronor/månad år 2021.

Du som vårdnadshavare anmäler inkomst via e-tjänsten Förskola och pedagogisk omsorg. Detta gäller även vid förändring av inkomst.

För att läsa mer om maxtaxa och hur den räknas ut, vad du kan göra om du fått betala fel avgift osv se:

https://forskola.stockholm/avgifter/Ansökan om plats

Vi ser gärna att man besöker förskolan på en visning. Sedan 2016 ansöker ni som vårdnadshavare om plats till samtliga förskolor via Stockholm stads hemsida och "min barnomsorg". Information om visningar av förskolorna hittar ni under fliken "kontakt".Köregler

Om syskon finns inskrivna på förskolan har man förtur

KötidRiktlinjer kring vistelsetid

Ni kan som vårdnadshavare välja om ert barn skall gå deltid eller heltid. Deltid innebär maximalt 30 h vistelsetid per vecka. Ni anmäler önskemål om deltid eller heltid via "min barnomsorg" hos Stockholm stad.

För föräldralediga gäller sedan januari 2019 följande regler:


  • Förskolebarn som har en förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av nyfött syskon enligt föräldraledighetslagen har rätt att vara på förskolan max 30 timmar per vecka. De 30 timmarna ska vara fördelade under 4 eller 5 dagar. Förälder/vårdnadshavare ska lämna barnet klockan 8.00-9.00 och hämta mellan 14.00-16.00. Vilka tider som barnet är på förskolan bestäms terminsvis. Dessa regler gäller från och med en månad efter syskonets födsel.
  • Barn till föräldrar med gemensam vårdnad kan få undantag från regeln om begränsad närvarotid. Detta gäller om barnet bor regelbundet och växelvis hos båda föräldrarna. Föräldrarna ska i så fall göra en gemensam ansökan.
Rutin för att ta emot och utreda klagomål i verksamheten

Det är värdefullt för oss att ta emot era synpunkter på verksamheten, det finns alltid utrymme för förbättringar!

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till ordinarie pedagoger i arbetslaget på ditt barns avdelning.

All personal på förskolan ska vara lyhörda och öppna för vårdnadshavares frågor/synpunkter/klagomål. Ni är också välkomna att kontakta rektorn direkt via mail eller telefon om klagomålet är av mer övergripande eller av känsligare karaktär. Rektorn ansvarar sedan för att upprätta dokumentation kring vilka åtgärder som anses nödvändiga för att uppnå förbättring i ärendet samt återkoppla till berörda parter. Det är också möjligt att lämna anonyma klagomål brevledes direkt till Huvudmannen. Se bifogat policydokument nedan angående utförligare beskrivning av processhantering rörande klagomålshantering samt hur du lämnar anonyma klagomål.Policydokument


Nedan följer ett antal dokument relevanta för verksamheten:


Katarina västras policy om barns sjukfrånvaro.pdf


Språkplan.pdf


Plan mot diskriminering & kränkande behandling.pdf


Klagomålshantering.pdf