Katarina Västra

Katarina Västra förskola arbetar alltså utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt där demokrati, delaktighet och kreativitet alla är viktiga beståndsdelar (läs mer om Reggio Emilia inspiration under fliken "om").

Förskolan består av fem åldershomogena avdelningar, det vill säga en ett-årsavdelning, en två-årsavdelning och så vidare. Arbetslagen består av förskollärare, barnskötare och ateljéristor. Förskollärarna har det övergripande ansvaret för barngruppens lärprocesser medan ateljéristans funktion är att värna de estetiska processerna. Våra ateljéristor har högskolekompetens i bildskapande, dans och musik. För våra yngsta ligger tonvikten på musik och dans då de gärna uttrycker sig kroppsligt men även att få materialkännedom i de konstnärliga uttrycken som måleri, tecknade och lera. Med åldern växer utmaningarna i materialväg och barnens frågor vävs in i längre skapande projekt och processer.


Vi tillämpar inte någon form av traditionell förmedlingsdidaktik, att inte veta eller kunna ska ses som en möjlighet till kunskap. I våra ateljéer och i de estetiska processer som där uppstår möjliggörs kunskapande i ett experimentellt sammanhang. Det experimentella sammanhanget ska ge barnen möjligheter till meningsskapande och hypotesprövning utifrån deras frågor på ett kreativt och lustfyllt sätt, TILLSAMMANS med andra barn och vuxna. Vi ser kunskap som något föränderligt som sker i relation till människor och material. Detta innebär också att barnen görs delaktiga i sina läroprocesser genom att deras intressen och frågor tas till vara på. Pedagogisk dokumentation är därför ett viktigt arbetsverktyg för oss då det är genom denna vi får fatt i vad barnen försöker förstå och kan därigenom understödja deras lärprocesser. Ett fördjupat lärande sker genom att barnen erbjuds möjligheten att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.

Vi ser det som ett barns rättighet att få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på.

Vi lägger också stor vikt vid våra val av material, riktiga konstnärsmaterial och instrument. Öppna, kreativa byggmaterial som kan bli och omformas på många olika sätt tillsammans med barnens fantasi kan i leken befolkas och få liv på olika sätt som inte är av oss förutbestämda.

Vi hämtar också inspiration till våra projekt ifrån vårt närområde på Södermalm, samt museum, teatrar och dansföreställningar. Under vår/sommar/höst besöker de äldre barnen skogen i en tanke om förskolans roll som komplement till barnens vardag. Sedan 2016 har vi också ingått ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet för att fortsätta utveckla vår skogs och uteverksamhet.

Vi har också en egen gård som vi nyttjar varje dag och fungerar som en mötesplats mellan de olika grupperna.


Vi har en egen kock på förskolan som lagar all mat ifrån grunden. Vi har valt att servera vegetariskt två gånger i veckan som en del i vårt arbete kring hållbarhet. Vegetarisk kost erbjuds givetvis varje dag till de som önskar det.


Några bilder från verksamheten