Föreningen

Katarina Barnstugeförening


Katarina Barnstugeförening är en ideell förening som drivit förskoleverksamhet sedan 1906. Föreningen äger och driver förskolor i Stockholm. Genom ditt medlemskap i föreningen kan du vara med och påverka förskolans verksamhetsinriktning vid årsmöten.

Medlemskap

Genom ett medlemskap i föreningen kan du vara med och påverka inriktningen av förskolans verksamhet.

På den årliga föreningsstämman har du som medlem rösträtt och kan påverka verksamhetsplanen och val av styrelse. Som medlem får du även kostnadsfritt låna förskolans lokaler för barnkalas. Vårdnadshavare med barn inskrivna på föreningens förskolor kan bli medlemmar, vilket är helt frivilligt.

Så här bli du medlem


Avgiften är 100 kronor som du betalar till förskolechefen eller på bankgiro: 5862-8674. Ange ditt namn, adress, och e-postadress. Medlemskapet är personligt.

Styrelsen

Föreningens styrelse har tillsammans med förskolechefen ansvar att förskoleverksamheten innehåller lärande och utvecklingsmöjligheter av hög kvalitet för barnen samt följer gällande lagstiftning och styrdokument.


Styrelsen ansvarar också för föreningens ekonomi på en övergripande nivå.


Mellan föreningsstämmor är det styrelsen som beslutar i frågor av policykaraktär.


Ordförande

Karl Dingertz


Kassör

Lars Johansson


Ledamöter

Lisa Lönegård

Josefina Mothander

Marja Hillerström (Katarina församling)


Suppleanter

Henrik Norrbom

Nanna Tranströmer (Katarina församling)


Personalrepresentant

Maria Fabién


Copyright Katarina Barnstugeförening © All Rights Reserved