Föreningen


Katarina Barnstugeförening är en ideell förening som drivit förskoleverksamhet sedan 1906. Föreningen äger och driver förskolor i Stockholm. Genom ditt medlemskap i föreningen kan du vara med och påverka förskolans verksamhetsinriktning vid årsmöten.Styrelsen

Föreningens styrelse har tillsammans med rektor ansvar att förskoleverksamheten innehåller lärande och utvecklingsmöjligheter av hög kvalitet för barnen samt följer gällande lagstiftning och styrdokument.


Styrelsen ansvarar också för föreningens ekonomi på en övergripande nivå.


Mellan föreningsstämmor är det styrelsen som beslutar i frågor av policykaraktär.


Ordförande

Karl Dingertz


Kassör

Lars Johansson


Ledamöter

Lisa Lönegård

Josefina Mothander

Marja Hillerström (Katarina församling)


Suppleanter

Henrik Norrbom

Nanna Tranströmer (Katarina församling)


Personalrepresentant

Maria Fabién